Keelpijn is een vervelende klacht en kan verschillende oorzaken hebben. Er kunnen dan ook verschillende soorten van keelpijn worden onderscheiden, zoals een bacteriƫle infectie die tot een keelontsteking leidt. Een ander type pijn in de keel kan veroorzaakt worden door een verkoudheidsvirus en dan is er ook nog een keelpijnsoort die door de ziekte van Pfeiffer kan optreden. De term keelpijn wordt gebruikt bij irritatie, maar ook voor een plaatselijke ontsteking van het keelslijmvlies op van een oppervlakkige beschadiging daaraan.

Symptomen en klachten

Keelpijn kan verschillende symptomen en klachten tot gevolg hebben. Een van de belangrijkste klachten die zich voordoen is pijn bij het slikken. Daarnaast kan de keel droog aanvoelen en kan er heesheid optreden. Keelpijn kan ook gepaard gaan met andere symptomen, zoals hoesten. In dat geval is er vaak sprake van een verkoudheid die veroorzaakt is door een virus. Als er sprake is van een verkeerd stemgebruik, verblijven in een omgeving met prikkelende stoffen, roken of inname van hete spijzen kunnen zich tijdelijk symptomen voordoen. De keelpijn zal verdwijnen als een dergelijke oorzaak wordt vermeden.

Kortdurende en langdurige keelpijn

Bij keelpijn kan er verder een onderscheid gemaakt worden tussen kortdurende symptomen en langdurige klachten. Kortdurende keelpijn verdwijnt veelal na twee drie dagen. Als de keelpijn langer aanhoudt en bijvoorbeeld voorkomt in combinatie met hoge koorts, dan is het raadzaam om contact op te nemen met de huisarts. Dat is ook aan te raden indien er witte of gele punten in de keel te zien zijn en er sprake is van een aanhoudend gevoel van ziekte. Houdt de keelpijn langer dan vijf tot zeven dagen aan en treedt er geen verbetering op, dan wordt eveneens geadviseerd om contact op te nemen met de huisarts. Er zijn overigens verschillende manieren waarop de keelpijn kan worden verzacht.